Cookie Policy

1. Inledning

Statisticon använder cookies på våra webbplatser i syfte att ge dig som besökare en så bra upplevelse som möjligt. En cookie är en liten datafil som används för att lagra eller inhämta uppgifter från din dator, surfplatta eller mobiltelefon (sammantaget ”enheter”). Vissa cookies är nödvändiga för webbplatsens fulla funktion medan andra cookies syftar till att förenkla för dig som besökare. Olika cookies finns på olika enheter för det fall du använder olika enheter för att besöka vår webbplats.

Denna policy beskriver hur vi använder cookies på våra webbplatser och din möjlighet som besökare att hantera dessa.

 

2. Användning av cookies på Statisticons webbplatser

Det finns olika typer av cookies, dels permanenta cookies som sparar en datafil under en längre tid och därmed har ett utgångsdatum, dels sessionscookies som försvinner när du stänger din webbläsare och därmed inte lagras under en längre tid. Cookies kan dels begäras att få lagras eller hämtas från Statisticons webbplatser, s.k. förstapartscookies, dels från andra företag vi samarbetar med, s.k. tredjepartscookies.

I tabellen nedan redogörs för de cookies som Statisticon använder på specifik webbplats, i vilket syfte varje cookie används och under hur lång tid respektive cookie lagras.

Du kommer också att informeras om användning av nya cookies och ges möjligheten att samtycka till lagring av sådana cookies i fråga innan de lagras hos dig.

 

3. Hur du som besökare kan hantera cookies

Utöver möjligheten att ta ställning till cookies via webbplatsernas cookiebanner har de flesta webbläsare inställningar som gör det möjligt för dig att anpassa användningen av cookies när du besöker webbplatser. Du kan till exempel välja att helt blockera cookies, att endast tillåta förstapartscookies eller att radera alla cookies i din webbläsare. Du hittar inställningar för cookies i instruktionen till din webbläsare eller i din webbläsares hjälpfunktion (mer information finns bland annat på www.aboutcookies.org eller www.cookiepedia.co.uk). Grundläggande information finns på Post- och telestyrelsens hemsida www.pts.se.

Eftersom cookies används på Statisticons webbplatser kan inaktivering av dem hindra dig från att använda webbplatsens fulla kapacitet.

 

4. Hur du som besökare kan hantera cookies

För mer information om Statisticons behandling av cookies och personuppgifter, se vår integritetspolicy.

 

5. Kontaktuppgifter till Statisticon

Personuppgiftsansvarig: Statisticon AB

Adress: Östra Ågatan 31, 753 22 Uppsala

Telefonnummer: 010-130 80 00

E-postadress: dataskydd@statisticon.se

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna policy från tid till annan för att återspegla ändrade lagkrav eller vår användning av cookies. Eventuella ändringar kommer att framgå av vår versionshantering. Den senaste versionen av policyn ligger alltid på vår webbplats www.statisticon.se.