Våra tjänster

Life Science

Kliniska prövningar

Statisticon har lång erfarenhet att arbeta med planering, genomförande och analys av kliniska prövningar. Vi kan vara med från start till mål, under planering, genomförande, registrering och uppföljning, liksom bistå i dialogen med svenska och utländska myndigheter.


Real World Evidens-studier

Med hjälp av tillgängliga data från olika källor, som SCB, Nationella patientregistret, kvalitetsregister, bidrar vi till att svara på komplicerade medicinska frågeställningar inom ramen för forskningsprojekt.


Doktorandstöd

Som doktorand kan du få kvalificerat stöd med studiedesign, insamling och analys av medicinska data med statistiska modeller och tester samt power-beräkningar.


Undervisning

Universitet, myndigheter och företag kan engagera oss för uppdragsutbildningar eller för föreläsningar inom befintliga kurser riktade till exempelvis forskare. Vi har genom åren anlitats av ett flertal universitet samt arrangerat en stor mängd kundanpassade utbildningar.

Vill du veta mer om våra tjänster?