Våra tjänster

Juridisk bevisvärdering

Statistik som underlag för bevisning i domstol ställer höga krav. Vi anlitas regelbundet i rättsmål för att med genomförd statistisk analys bidra till att en korrekt bedömning av bevisläget kan göras.

Vill du veta mer om våra tjänster?