Våra tjänster

Bransch- och lönestatistik

Lönestatistik

Vi erbjuder din organisation lönestatistik med syfte att årligen belysa sammansättning, struktur och löneförhållanden inom aktuell bransch. Statistiken kan användas som förhandlingsunderlag i avtalsförhandlingar men även av arbetsgivare som underlag i samband med till exempel rekryteringar.

 

Kompetensförsörjningsundersökningar

På uppdrag av branschorganisationer genomför vi undersökningar av kommande rekryteringsbehov. Resultaten används i dialog med myndigheter och utbildningsanordnare men även för att marknadsföra yrket/området för att attrahera framtida medarbetare.

 

Konjunkturmätning

För organisationers räkning genomför vi löpande konjunkturmätningar för att återspegla hur en branschs ekonomi utvecklas med avseende på till exempel orderingång, produktionsvolymer och sysselsättning.

Vill du veta mer om våra tjänster?