Våra tjänster

Webbtjänster StudioS

StudioS är Statisticons webbtjänster med statistik om befolkning och samhälle.  Här finns öppen statistik om socioekonomi, demografi, kvalitet i vård och skola och mycket annat! För den som prenumererar på våra webbtjänster finns tillgång till ytterligare statistik, till exempel mer på regional och lokal nivå. Mycket nöje!

Vill du starta ett abonnemang för din organisation? Kontakta oss på info@statisticon.se 

Vill du veta mer om våra tjänster?