Våra tjänster

Kvalitetsmätning inom vård och omsorg

Med hjälp av vårt webbaserade verktyg Rapportor kan verksamheter skapa enkäter för att undersöka attityder och kundnöjdhet, genomföra medarbetarundersökningar liksom punktprevalensmätningar. På vilket sätt data samlas in – via mobil, pappersenkät eller annan metod väljer verksamheten själv. I webbtjänsten skapar ni egna enkäter alternativt nyttjar redan framtagna och kvalitetssäkrade frågor. Enkätsvaren ger er automatgenererade rapporter att analysera och nyttja i kvalitets- och utvecklingsarbete.

Webbtjänsten innehåller möjligheten att implementera er organisationsstruktur för att enkelt genomföra undersökningar inom relevant område och för att få fram rapporter för olika verksamhetsområden.

Vi ger er stöd i alla delar av processen via bemannad support. Webbtjänsten kan kompletteras med skräddarsydda analyser och fler datakällor.

Vill du veta mer om våra tjänster?