55%

av kvinnorna i EU har utsatts för sexuella trakasserier

5,8

dagar per barn vabbades det för 2022

10 548 336

invånare i Sverige juli 2023

Statisticon

Vi ser livet bakom siffrorna

För oss är statistik mer än data och diagram. Sund statistik skapar möjlighet för dialog, utveckling och förändring. När du behöver kunskap för att ta din verksamhet framåt är vi din expertpartner.