Nyheter

Jubileumsutgåvor av Sociala kompassen till Sveriges alla kommuner!

2023 12 12

Jubileumsutgåvor av Sociala kompassen till Sveriges alla kommuner!

- Vi firar 25 år!

I 25 år har vi haft förmånen att få bidra med underlag till viktiga och svåra beslut inom samhällsplanering och medicinsk forskning. För att fira detta har vi tagit fram jubileumsutgåvor av Sociala kompassen – en för varje kommun i vårt avlånga och nyansrika land.

Sociala kompassen är en analys av socioekonomiska och demografiska variabler som ger politiker, tjänstepersoner och andra aktörer som är engagerade i samhällsutvecklingen ett nytt sätt att se och förstå statistik om kommunens invånare. I stället för att titta på en egenskap åt gången ges en visuell helhetsbild, vilket gör nuläget i kommunen och skillnaderna mellan kommunerna synliga och tydliga. Sociala kompassen är också en kommunikationsplattform och skapar möjlighet att nå samsyn kring behov och planering av utvecklingsinsatser.

I jubileumsutgåvan kan du se utvecklingen över tid och en jämförelse mellan vald kommun och de socioekonomiska kommungrupper som Sociala kompassen har resulterat i.

studios.statisticon.se/jubileum kan du ladda ner jubileumsutgåvan för var och en av Sveriges 290 kommuner.

Välkommen att höra av dig till oss om du vill veta mer om Sociala kompassen eller hur vi kan ta fram Sociala kompassen på delområdesnivå för en specifik kommun eller grupp av kommuner. Vi hjälper naturligtvis gärna till även med andra analyser som kan bidra i ert utvecklingsarbete.